th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
(20-08-2561)เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองโดยมีนายณัฐ จับใจ (รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยนายสมภพ ปัญญาไวย์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) นายภาณุ ภาศักดี (หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมทางทะเล) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่3 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาระกิจการขุดลอกร่องน้ำโดย ปัจจุบันกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง ความกว้างร่องน้ำ 120 เมตร ความลึก 8 เมตรจากน้ำลงต่ำสุด ปัจจุบันได้บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ามีชั้นหินอยู่ที่ระดับความลึก 7 เมตรบริเวณ กม.ที่ 14 และ กม.ที่ 26 ซึ่ง กรมเจ้าท่ากำลังศึกษาเพื่อแก้ปัญหา และจะดำเนินการขุดลอกให้ได้ 8-10 เมตร เพื่อให้ท่าเรือรองรับเรือสินค้าขนาด 12000 เมตตริคตันได้ตลอดเวลา โดยร่วมบูรณาการกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย

จากนั้นในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้เดินทางไปยังแขวงทางหลวงระนอง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง ซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่า ได้รายงานความคืบหน้าโครงการที่สำคัญต่างๆในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมถึงการศึกษาและออกแบบการพัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าที่ จังหวัดชุมพรและระนอง เพื่อเชื่อมโยงภาคใต้กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อเนื่องไปสู่การค้าระดับโลก


ภาพกิจกรรม:

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 

back to top