Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า
(23-01-2562)



นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า 
อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว อีกทั้ง ยังได้เน้นย้ำกำชับและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือต่างๆ ในเรื่องการลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม “one transport ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคม รวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน” เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1.เรือด่วนเจ้าพระยา มีจำนวนทั้งหมด 51 ลำ ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว จำนวน 40 ลำ พบควันดำจำนวน 3 ลำ ซึ่งดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยให้ทำการเช็คปั๊มหัวฉีดเครื่องยนต์ทุกวัน พร้อมเข้มงวดกวดขันนายท้ายเรือ 
ลดอัตราการเร่งขณะเรือเข้าเทียบท่า ประกอบกับให้ลดความเร็วในช่วงชุมชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งเรือด่วนเจ้าพระยายังได้ดำเนินการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเป็นที่เรียบร้อย

2.เรือคลองแสนแสบ มีจำนวนทั้งหมด 55 ลำ ดำเนินการตรวจสอบครบทั้งหมดแล้ว พบควันดำจำนวน 6 ลำ ซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วจำนวน 5 ลำ อีก 1 ลำ คาดแล้วเสร็จในวันนี้ (23 มกราคม 2562) ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจะดำเนินการเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง อีกทั้ง ได้เข้มงวดการเดินเรือตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเพื่อลดการเกิดควันดำ และให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในทุก 15 วัน

3.เรือคลองภาษีเจริญ มีเรือให้บริการจำนวน 10 ลำ ดำเนินการตรวจสอบครบแล้ว พบเรือที่อาจเกิดความเสี่ยงจำนวน 2 ลำ ซึ่งให้ไปดำเนินการแก้ไขแล้ว

4.เรือท่องเที่ยว เช่น เรือทัวร์ เรือแท็กซี่ เรือหางยาว กรมเจ้าท่าขอความร่วมมือ ไม่เร่งเครื่องมากจนเกินไป ซึ่งทางผู้ประกอบการยืนยันให้ความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องการเดินเรือ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน และกำชับผู้ประกอบการให้หันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 พร้อมทั้งให้ตรวจสอบการใช้เครื่องยนต์โดยสารและลดการเร่งเครื่องของเรือต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมมือในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงคมนาคม



ภาพกิจกรรม:

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า  นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า หารือผู้ประกอบการเดินเรือเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร6 ชั้น3 กรมเจ้าท่า 

back to top