Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย
(14-12-2561)ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางไปยังจังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ในการนี้ได้รับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ให้ยกระดับและพัฒนาท่าเทียบเรือจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ซึ่งมีแนวโน้มการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกจำนวน 600 ล้านบาท ส่งออกสินค้าประเภทผักและผลไม้เป็นส่วนใหญ่ โดยเปิดให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งหากมีการพัฒนาท่าเรือ เส้นทางคมนาคม และพัฒนาเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะสามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมากขึ้น 

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือเอกชน บริษัท ศรีเชียงใหม่เฟอร์รี่ จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมขนส่งทางน้ำในด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อกับประเทศลาว ซึ่งจะทำให้ย่นระยะเวลาการขนส่งได้มากขึ้น หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ของพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ หน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เกี่ยวกับโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ


ภาพกิจกรรม:

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจการดำเนินงานด้านการบริหารการจัดระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย  

back to top