th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
(06-10-2560)นายสุรชัย  บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย  บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารใหม่ ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ  

back to top