Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort kuşadası escort nevşehir escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
anadolu yakasi escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี
(28-03-2562)

กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (The Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among Chaina, Laos and Thailand : JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรีประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (The Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among Chaina, Laos and Thailand : JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้า ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม และ นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผลการประชุมได้ลงนาม ใน summary of record มีผลสรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. การดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Preliminary Work) ฝ่ายจีนได้จัดทำรายงาน Technical, ESIA, การมีส่วนร่วมของประชาชน ฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และจะจัดส่งรายงานให้ประเทศสมาชิกรับทราบ พร้อมนี้ ฝ่ายจีนแจ้งว่าจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก ซึ่งฝ่ายไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รมว. กต. ได้แจ้งฝ่ายจีนแล้วว่าไทยขอยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว 

2. การสำรวจร่วมสี่ฝ่าย (Joint Inspection) ครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้ประสานหลักได้จัดขึ้นในวันที่ 21-26 ตุลาคม 2561 จากท่าเรือจิงหง-หลวงพระบาง วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงกันของประเทศสมาชิกในประเด็นเรื่อง ความปลอดภัยของเรือ ร่องน้ำทางเดินเรือ คนประจำเรือ การพัฒนาท่าเรือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกกวดขันและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่ยังมีข้อบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ 

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยตกลงเป็นผู้ประสานจัด การสำรวจร่วม ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 และรับเป็นเจ้าภาพจัด  SAR Table Top Exercise ระหว่างประเทศสมาชิก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

3. อุปสรรคในการเดินเรือบริเวณแก่ง Ha Lo ฝ่ายเมียนมาและลาวได้ขอให้ฝ่ายจีนทำการออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อดำเนินการของบประมาณในช่องทางการทูตต่อไป

4. รับทราบความคืบหน้าโครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานบริหารการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง ซึ่งฝ่ายจีนได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากประเทศสมาชิกเพื่อประกอบงานวิจัย

5. โครงการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในการเดินเรือ ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการนำเข้าอุปกรณ์ AIS และระบบสื่อสาร VHF  เพื่อติดตั้งในประเทศลาวและเมียนมา โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนทำการต่อเชื่อมระบบ AIS ของไทยที่ท่าเรือเชียงแสนเข้ากับระบบของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ของฝ่ายจีนมาติดตั้งในประเทศไทย

6.นอกจากนี้ มีความคืบหน้าการประสานงาน เตรียมการ การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และคนประจำเรือของประเทศสมาชิก, การทบทวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามข้อตกลงการเดินเรือ, การจัดตั้ง website ของ JCCCN, การสร้างความตระหนักในการบังคับใช้กฎหมาย และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากมีการตรวจพบคราบน้ำมันถูกปล่อยทิ้งในแม่น้ำโขงบ่อยครั้ง 

โดยประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม JCCCN ครั้งที่ 18 ในปี 2563 ภาพกิจกรรม:

การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี  การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี  การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี   

back to top