th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง
(07-11-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง (NBT World)และสื่ออื่นๆของกรมประชาสัมพันธ์ ในกรณีการเตรียมความพร้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมเจ้าท่าในวันลอยกระทง ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง  อธิบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง  อธิบดีกรมเจ้าท่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง 

back to top