th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 40 ปี
(30-09-2559)นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 40 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 40 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 40 ปี   นายสุรชัย บุรพานนทชัย รักษาแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนการกุศลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 40 ปี  

back to top