th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินเรือประจำทาง ในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)
(19-08-2559)

สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า รายละเอียดทางเว็บไซต์ www.md.go.th หรือ โทร. 02 233 1311 – 8 ต่อ 394 , 396


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินเรือประจำทาง ในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)       

back to top