th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 13 ปี
(11-08-2559)นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุน “ร่วมสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ให้บริการทางแพทย์เฉพาะทาง ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 13 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 บมจ. กสท โทรคมนาคม หลักสี่ ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 13 ปี  นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 13 ปี 

back to top