th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือในการงดใช้ยานพาหนะส่วนตัวในวันสอบสัมภาษณ์ฯ
(04-03-2559)  เรียน ผู้มีรายชื่อเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประจำปี 2559
ตามที่ กรมเจ้าท่า ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ กรมเจ้าท่า นั้น ทั้งนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า   กรมเจ้าท่า มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับที่จอดรถ เนื่องจากวันสอบสัมภาษณ์ฯ เป็นวันทำการปกติ จึงมีผู้ติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้มีรายชื่อเข้าสอบฯ งดใช้ยานพาหนะส่วนตัวในวันเข้าสอบสัมภาษณ์
  กรมเจ้าท่า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ภาพกิจกรรม:

       

back to top