th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย
(06-01-2559)

วันที่ 6 มกราคม 2559 นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย ในประเด็นเรื่องการพัฒนาท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เพื่อติดตามผลการดำเนินการพร้อมกับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้บริการท่าเทียบเรือที่สะดวกและทันสมัย

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทั่วฟ้าคมนาคมไทย 

back to top