th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม ททท. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(22-12-2558)

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 อาคาร 6 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวัดอรุณราชวรารามฯ

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม ททท. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม ททท. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม ททท. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม ททท. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559  กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม ททท. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559     

back to top