th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี
(27-11-2558)นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 กทพ. สำนักงานจตุจักร

ภาพกิจกรรม:

นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี   นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 43 ปี  

back to top