th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
(27-10-2558)กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธาน นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวต้อนรับและรายงาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย นาวาเอก พัลลภ โกมโลทก หัวหน้าศูนย์แจ้งเรือเข้า - เรือออก จังหวัดระนอง เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

back to top