th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
(20-10-2558)กรมเจ้าท่า จัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายออมสิน ชีวะพฤษ์) เป็นประธาน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ กล่าวต้อนรับ และนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ได้มีผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย พลเรือตรีบรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1และพลเรือตรีอาทร เคลือบมาศ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือน
รองโฆษกประชาสัมพันธ์ ศปมผ. เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง    นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) ในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสร้อยเพชร2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

back to top