th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม
(05-10-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านเศรษฐกิจ พร้อมผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 

back to top