th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง
(08-07-2558)

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านบริหาร) ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ภาพกิจกรรม:

สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง  สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง  สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง  สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง  สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง  สำนักมาตรฐานเรือ จัดประชุมพิจารณาร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง 

back to top