th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง
(27-05-2558)นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง เพื่อให้ข้อกำหนดมาตรฐานเรือมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์เป็นการยกระดับมาตรฐานเรือประมงไทยและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ณ ห้องประชุม สำนักมาตรฐานเรือ ชั้น3 อาคาร2 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง  นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง  นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง    นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง  นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมการพิจารณาจัดทำร่างกฎข้อบังคับสำรวจการตรวจเรือ ฉบับที่...พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการตรวจเรือประมง   

back to top