th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี
(30-04-2558)นางสาวศรีภัทรา หอมชื่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดสร้างพระประธานประจำโบสถ์วัดจีนประชาสโมสร จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี  กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี  กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี  กรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี   

back to top