th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกรมเจ้าท่าที่ได้รับ "รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558"
(02-04-2558)ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกรมเจ้าท่า นายทวีชัย โชคสมุทร เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ สังกัด จภ.6(รย)
และ นายฉัตรชัย ทบประดิษฐ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน สังกัด สวศ. ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ภาพกิจกรรม:

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกรมเจ้าท่าที่ได้รับ "รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558" 

back to top