Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 และการรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบและองค์ประกอบท่าเรือ โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับขยายท่าเทียบเรือเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
(15-05-2561)


เอกสารแนบ:


แผ่นพับ
รายละเอียดโครงการ
เอกสารประกอบการสัมมนา