th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์.

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนใน โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(09-04-2564)


เอกสารแนบ:


สรุปผล-1-โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเกาะสมุย