th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดหัวหินและหาดคลองสน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
(06-10-2563)


เอกสารแนบ:


กำหนดการ การประชุมครั้งที่ 2
รายละเอียดโครงการ