Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือในอ่าวปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
(27-08-2562)