th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรับฟังความคิดเห็นฯ สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(02-08-2562)

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
โครงการรับฟังความคิดเห็นฯ สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องสร้อยทอง 3-4 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เอกสารแนบ:


กำหนดการ