Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 การศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล
(01-11-2561)

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องการะเกด ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เอกสารแนบ:


แผนการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 3
กำหนดการประชุมฯ