th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 57/2564 ปรับแผนเร่งขุดลอกแม่น้ำแม่มอก คลองเสลี่ยงแห้ง ลดความสูญเสียจากอุทกภัย
(19-06-2564)

กรมเจ้าท่า ปรับแผนเร่งขุดลอกแม่น้ำแม่มอก คลองเสลี่ยงแห้ง ลดความสูญเสียจากอุทกภัย
17 มิถุนายน 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผย ความคืบหน้าพื้นที่ขุดลอก เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำ คลองเสลี่ยงแห้ง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเสลี่ยงแห้ง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่เร่งขุดลอกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำตื้นเขิน เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร โดยมีนายสุภเนตร เล็กสิงห์โต พร้อมปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยขุดลอกให้ความกว้างก้นร่องน้ำ 2-40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร และระดับความลึกก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 724 เมตร (ระดับน้ำทะเลปลานกลาง MSL) ปริมาณเนื้อดิน 50,161 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ขณะนี้ดำเนินการได้ 2.16 % เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนทำให้มีต้นไม้และวัชพืชในแม่น้ำจำนวนมาก และหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขิน ใช้รถขุด นว.3,นว.5 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนจากแม่น้ำตื้นเขิน มีนายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย ปฏิบัติงานฯ ระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน ขนาดความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 20 เมตร , ยาว 3,050 เมตร ระดับความลึกก้นร่อง 81 เมตร (ระดับน้ำทะเลปลานกลาง MSL )ปริมาณเนื้อดิน 150,000 ลบ.เมตร ขณะนี้ดำเนินการได้ 32,500 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 21.67 % ทั้งนี้ การขุดลอกจะช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำให้มีความสมบูรณ์ ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่ออุปโภค – บริโภคและการเกษตรตลอดปี
อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า คลองเสสี่ยงแห้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และแม่น้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย เป็นพื้นที่ที่กรมเจ้าท่า ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้ปรับแผนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ทันในช่วงฤดูฝนนี้เพื่อลดความสูญเสียจากอุทกภัย และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อเป็นการ เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ระมัดระวังในการเดินเรือ สวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง
"..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน.."
———————————————
17 มิถุนายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.