th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี
(10-10-2562)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 และนายเรวัต โพธิ์เรียง ผจภ.(ปน) ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกอ่าวปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปัตตานี กลุ่มประมงพื้นบ้านปัตตานี ผู้รับจ้าง และสื่อมวลชน ลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 191 เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการขุดลอกและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการขุดลอกอ่าวปัตตานี โดยกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้างเอกชน (กิจการร่วมค้า เอ็มเอส 101 ) เข้าขุดลอกอ่าวปัตตานี งบประมาณ 664,910,000บาท ขณะนี้ขุดลอกได้ประมาณ 60%(6,000,000 ลบ.ม)


เอกสารแนบ:


10714635190612.jpg
10714634492539.jpg
10714634536040.jpg
10714634576538.jpg
10714634608812.jpg
10714634855898.jpg
10714634829896.jpg
10714634648529.jpg
10714635090573.jpg
10714634955699.jpg