th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 8.2562 กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562
(21-03-2562)

กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

 

      กรมเจ้าท่า จัดประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเขตและสาขา ในวันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมป่าสัก กรมเจ้าท่า

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และคาดว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ตามแหล่งน้ำสำคัญ  ๆ อาทิอ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ ที่มีการเดินเรือ และท่องเที่ยวตามชายทะเลเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีแผนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อย่างเข้มข้น โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพ  ความปลอดภัยเรือโดยสาร เรือภัตตาคาร และท่าเทียบเรือต่าง ๆ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ จัดตั้งจุดอำนวย ความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ และจัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัด

          อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมเจ้าท่า ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหนาแน่น ดูแลการขึ้น-ลงเรือ ให้คำแนะนำในการเดินทาง พร้อมตรวจตราพฤติการณ์ต้องสงสัยไม่น่าไว้วางใจ พร้อมประสานและกำชับผู้ประกอบการเรือโดยสาร จัดเตรียมเรือให้บริการอย่างเพียงพอต่อจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์การเดินทางทางน้ำประจำท่าเทียบเรือในส่วนกลาง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือสาทร ส่วนภูมิภาคจำนวน 68 จุด รวมทั้งสิ้น 70 จุด อัตรากำลังพล จำนวน 552 คน เรือรักษาการณ์ 65 ลำ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ  กรมเจ้าท่า ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2639-4782 และ 0-2233-1311-8 ต่อ 353 โทรศัพท์สายด่วน 1199 และแอพพลิเคชั่น Marine I lert u โดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เครือข่ายอาสาวารี เป็นต้น

          นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้มีมาตรการป้องกันให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้เรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ดำเนินการติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะเทียบเรือสามารถรับน้ำหนักได้ ท่าเทียบเรือต้องมีพวงชูชีพ (LIFE BUOY) ติดไว้บนท่าเรืออย่างน้อย 4 พวง พร้อมกับผูกเชือกติดไว้มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร ติดไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือ จัดให้มีที่กั้นทางเดือนขึ้น-ลง ตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ และเครื่องจักรเรือให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ เบาะที่นั่งชูชีพ และพวงชูชีพ รวมถึงเครื่องมือดับเพลิงในอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดป้ายระบุจำนวนคนโดยสาร เรือไม่บรรทุกคนโดยสารเกินกว่า ที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ระมัดระวังในการนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือ ลดความเร็วขณะเรือสวนแล่นกันในระยะใกล้ ควบคุมไม่ให้ผู้โดยสารยืนหรือนั่งบริเวณหัวเรือ กราบเรือ หลังคาเรือ หรือกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และผู้ควบคุมเรือทุกลำ ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาในขณะควบคุมเรือ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังในการขึ้น-ลงเรือ และต้องสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะเดินทางทางน้ำ ซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางทางน้ำอย่างหนาแน่นเป็นอย่างมาก

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า   หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์ 0-2639-4782 และ 0-2233-1311-8 ต่อ 353 หรือ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 8.2562 (เทศกาลสงกรานต์).doc.pdf