Logo
Print this page

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ
ขนาดตันกรอส
ใบอนุญาติเรือกล(บาท)
เรือที่มิใช่เรือกล(บาท)
ไม่เกิน 1
20
-
1- 3 (1.5 - 3)
20
20
3 - 5 / 3 - 6
20
30
5 - 6
60
-
6 - 10
100
40
10 - 20
150
60
20 - 30
200
80
30 - 40
300
100
40 - 60
400
150
60 - 80
500
200
80 - 100
600
300
100- 200
700
350
200 - 400
800
400
400 - 600
900
450
600 - 800
1000
500
800 - 1000
1100
550
1000 - 2000
1200
600
2000 - 3000
1300
650
3000 - 4000
1400
700
4000 - 5000
1500
750
5000 - 6000
1600
800
6000 - 7000
1700
800
7000 - 8000
1800
800
8000 - 9000
1900
800
9000 ขึ้นไป
2000
800
ที่มา : กองทะเบียนเรือ โทร. (02)2331311-8 ต่อ 214
Last modified onวันศุกร์, 09 พฤษภาคม 2557 18:35

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: marine@md.go.th
กรมเจ้าท่า สงวนลิขสิทธิ์ © 2557 - 2559
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy