th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ
(23-02-2560)นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ ภาพกิจกรรม:

นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ   นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ   นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ   นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ   นายสุรชัย บุรพานนทชัย นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะกัน กรุงเทพฯ  

back to top