th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
(15-12-2559)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" โดยมีนายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และผู้เข้าอบรม ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการอบรม "เครือข่ายอาสาวารี ภาคประชาชน รุ่นที่ 27" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต 

back to top