th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง
(08-11-2559)

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อนุสัญญาขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยส่งเสริมการอนุวัติการอนุสัญญาฯและข้อกำหนดต่างๆ สำหรับสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งทางน้ำในเอเชีย ปี ค.ศ. 2016


ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง  กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง  กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง  กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง  กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง  กรมเจ้าท่าจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอนุสัญญาIMO ว่าด้วยความรับผิดทางแพ่ง           

back to top