th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4
(15-08-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่างกรมเจ้าท่า และผู้ประกอบการ พร้อมกิจกรรมบรรยายธรรมและนั่งสมาธิเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรกับกิจกรรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สร้างสุขในงาน สร้างธรรมในใจ” ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการกรมเจ้าท่า ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559


ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดโครงการสัปดาห์คุณธรรม จริยธรรม ปีที่ 4     

back to top