th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(10-08-2559)กรมเจ้าท่าร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการแถลงข่าวระบบงานติดตามตรวจสอบการจัดทำประกันภัยของผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

back to top