th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
(10-08-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น "กรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชน" และ "สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอความร่วมมือรื้อถอนหากปลูกสร้างโดยไม่ถูกต้อง" ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 21.30-22.00 น. ในรายการคัดข่าวเด่น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)   

back to top