th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”
(28-07-2559)

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง” ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”  รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเปิดโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”         

back to top