th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2
(09-07-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548” รุ่นที่ 2 ให้กับข้าราชการกรมเจ้าท่า เพื่อพัฒนาทักษะในการทำผลงานวิชาการ โดยมี นางปานจิต จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548”  รุ่นที่ 2   อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548”  รุ่นที่ 2   อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548”  รุ่นที่ 2   อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548”  รุ่นที่ 2   อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการ “กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548”  รุ่นที่ 2      

back to top