th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร
(08-07-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร 
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมรายการได้ ทางช่อง Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 21.00-21.30 น.

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร   นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์รายการ “เมืองไทยมีสาระ” ในประเด็นโครงการ “เสื้อชูชีพเก่าแลกใหม่ ...ปลอดภัยไดมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร  

back to top