th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(05-07-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ  จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล  รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2  กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย โดยมีนายณัฐ จับใจ และนายสมชาย สมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า 

back to top