th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ
(04-04-2559)นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ โดยมีผู้บริหารกรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในการสัมมนา ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3  กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ  นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ  นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ    นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ  นายจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาแพ และการจัดระเบียบแพ           

back to top