th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย"
(27-04-2559)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน รายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย" ในประเด็นเรื่องการพัฒนาเรือโดยสารสาธารณะ วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ บริเวณท่าเรือปิ่นเกล้า

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย"  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย"  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย"    นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย"   

back to top