th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบ 104 ปี โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารกรมทางหลวง
(01-04-2559)นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบ 104 ปี โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารกรมทางหลวง ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ กรมทางหลวง  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบ 104 ปี โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารกรมทางหลวง  นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวง ครบ 104 ปี โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารกรมทางหลวง     

back to top