th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์
(19-01-2559)กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 ในโดยนำสิ่งของ เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษา เพื่อมอบเป็นกำลังใจแด่น้องๆ โรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านห้วยแหน โรงเรียนบ้านอมกง โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ โรงเรียนบ้านบุฉนวน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ คลายหนาว เพื่อน้อง" ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

back to top