th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(24-12-2558)นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย และคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ กระทรวงคมนาคม

ภาพกิจกรรม:

คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

back to top