th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม
(11-11-2558)กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะกรรมการและเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า และข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม   กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะกรรมการการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม  

back to top