th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจเรือภัทรมารีน 5
(08-10-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ได้ลงพื้นที่สั่งการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจเรือภัทรมารีน 5 เพื่อเก็บหลักฐานในเรือประกอบการสอบสวนอุบัติเหตุ และลากเรือไปอู่ท่า c สะพานกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558ภาพกิจกรรม:

การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจเรือภัทรมารีน 5  การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจเรือภัทรมารีน 5  การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสำรวจเรือภัทรมารีน 5   

back to top