th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558
(20-08-2558)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “Maritime Education & Training” ซึ่งเป็นหัวข้อที่กำหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า วันที่ 20 กันยายน 2558

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558  อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดการประชุมเตรียมจัดงานวันทางทะเลโลก 2558 

back to top