th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบ 103 ปี
(01-04-2558)นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบ 103 ปี วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบ 103 ปี  อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบ 103 ปี 

back to top