th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต
(26-03-2558)

นางสุนิสา มุกดาสนิท หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต จาก รมต.กระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 มี.ค. 2558นางสุนิสา มุกดาสนิท หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต จาก รมต.กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 มี.ค. 2558

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต  กรมเจ้าท่ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต  กรมเจ้าท่ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต   

back to top